søndag 18. desember 2011

Protective presence....

...dette ordet ble vi drilla mye på under vår trening før vi reiste ut i felt. Protective presence må kunne oversettes til BESKYTTENDE TILSTEDEVÆRELSE.
Akkurat det er en følelese jeg sitter igjen med etter et av oppdragene de 2 siste dagene. Nemlig å være beskytter for en bonde som pløyer sine jordlapper tett opp mot en militærbase. Når vi var til stede opplevde han ingen ubehageligheter. Når vi ikke var til stede, opplevde han å bli vist bort fra sine jordlapper...av sikkerhetsgrunner...
For den palestinske bonden er det viktig å kultivere jorda hvert år. Ikke bare for at beite skal bli best mulig. Dersom jord ligger ubrukt i 3 år kan israelske myndigheter ta i bruk landet til andre formål....Det gjelder også beitemark.
 Denne jordlappen jeg sitter på er omtrent 1 x 2 meter. Plaugen har gjort jobben her også.
Aldri har jeg følt at steinplukking har vært så viktig... selv om det vil "gro opp" ny stein der neste år..
Å få tillit fra bonden til å så var stas. Det såes havre som sauene kan beite på når det blir vår (februar..)
Under finner du en liten filmsnutt fra pløyinga. Menneskene i bakgrunnen er 2 EAPPI kollegaer + noen fra den israelske fredsbevegelsen, Tayush.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar